Bezpečnosť elektrických zariadení

Voliteľnosť4. ročník, všetky odbory
SemesterLetný
Počet kreditov3
Ukončenie predmetuSkúška
Prednáška2 hod./týždeň
Cvičenie1 hod./týždeň
Sylabus predmetu
Otázky na skúšku


  Aktualizované: 21.4.2010 Copyright © 2007 Katedra teoretickej a experimentálnej elektrotechniky, FEI STU Bratislava