Elektrotechnika 1

VoliteľnosťPovinný
SemesterLetný
Počet kreditov5
Ukončenie predmetuSkúška
Prednáška2 hod./týždeň
Cvičenie3 hod./týždeň
Podmienky absolvovania
Harmonogram cvičení
Docvičovanie
Návody na cvičenia A-1, A-2, A-5, A-6, A-7
Všetky návody (elt1.zip)

[Zoznam predmetov]  Aktualizované: 14.9.2017 Copyright © 2007 Katedra teoretickej a experimentálnej elektrotechniky, FEI STU Bratislava