Zoznam otázok a doplňujúce materiály k prednáškam.


Opravný termín skúšky z predmetu Elektrické obvody 1 bude dňa 28.1.2013 o 9.00 hod. v miestnosti DE-150.