Zvolte hodnotu R v rozsahu 5 až 20  Potom: (i)  Použite metódu ekvivalentného (náhradného) aktívneho dvojpólu a stanovte UE a RE na základe čoho vypočítate prúd  I  cez nelineárny prvok. Potom:  (ii)  Metódou slučkových prúdov zostavte rovnice pre slucky 1 a 2, potom: (iii)  Metódou uzlových napätí zostavte rovnice pre uzly a a b

V tomto obvode (kde je vynechaný nelineárny prvok): I‘s2(20 + 20) = -10 + 10, teda  I‘s2 = 0 a preto Uba= 1A*15 = 15 V a UE = 15V. Pri výpočte  RE  “vynechávame“ zdroje takto (!)

Takže:  RE = 15 + 20||20 = 25 W a nakoniec treba riešiť len obvod

v ktorom:    25I + U   = 15.    Keďže  U = 8I 2, dostávame kvadratickú rovnicu s riešením:  I = 0.515, U = 2.12.

Kontrola: 25*0.515 + 2.12 = 14.995 (namiesto 15)

Prúd cez nelineárny prvok po vyriešení prvej úlohy poznáme, nech je jeho hodnota (0.515 A) aj naďalej označená symbolom I

 

Napätie prúdového zdroja Ui  je neznáme – treba zvoliť jeho symbol a (ľubovolnú) orientáciu

 

 

I S1 = 1A, a IS3 = I, (t.j. 0.515 A). Z prvej rovnice vypočítame Ui .

 

Prúd napäťového zdroja  Iu  je neznámy – treba zvoliť jeho symbol a orientáciu (ľubovolne) – pravdaže, len ak píšeme aj tretiu rovnicu (pre uzol c) – v zadaní to nebolo.

 

 

naspäť na hlavnú stránku