o Electric Circuits 1

Teoretická elektrotechnika 1

Letný semester šk. r. 2010/2011

 

 

Mojmír Kollár, Ing., PhD.

mojmir.kollar@stuba.sk

tel.: 646 alebo 147

Katedra teoretickej a experimentálnej elektrotechniky

FEI STU

---

Katedra sa nachádza v priestoroch bloku E na prvom a druhom poschodívývesná skrinka je v respíriu na druhom poschodí

– tam si môžete prečítať aktuálne informácie.  Sekretariát katedry  E-103,  tel.: 171

---

 

 

*   PomôckySEMINÁROM a PREDNÁŠKAM

*   Niekoľko vyriešených príkladov napríklad TU aj TU a skúste aj TOTO

*   A možno sa oplatí pozrieť si aj TOTO ale aj TOTO

*   TU je dvojbran a nelineárna záťaž a podobne aj TU

*   Namiesto úvodu  stiahnite si  pps” a k nemu aj Excelovský súbor napatie.xls

*   Zápočty budú aj v AIS, zatiaľ ich nájdete len tu

*   Riešenie prvej písomky 2011 – otáčajte len kolieskom na myši, ono to “pobeží

*   Riešenie druhej písomky 2011 – otáčajte len kolieskom na myši, ono to “pobeží”, čo tam nenájdete skúste zase sami

 

        Termín skúšky v pondelok 25. júla o 11:00 v bloku E na 1. poschodí – predbežný kontakt nutný (ohláste sa e-mailom)

        posledná možnosť pravdepodobne 25. Augusta 2011

 

---

Na známku z predmetu majú vplyv dva priebežné testy na seminároch  (maximálne 10 + 10 bodov), hodnotenie laboratórnych cvičení (maximálne 10 bodov) a výsledky riešenia príkladov a odpovede na teoretické otázky  na semestrálnej skúške, (započítava sa maximálne 50 a 20 bodov za vyriešené príklady a zodpovedané otázky z teórie).  Hranica na udelenie zápočtu je 15 bodov. Bez  zápočtu sa študent nemôže zúčastniť skúšky.

 

Hodnotenie:

 A

1,0

výborne – vynikajúce výsledky len s minimálnymi chybami

92-100

B

1,5

velmi dobre – nadpriemerné výsledky s menšími chybami

83-91

C

2,0

dobre – vcelku dobré, priemerné výsledky

74-82

D

2,5

uspokojivo – dobré výsledky, ale vyskytujú sa významné chyby

65-73

E

3,0

dostatočne – výsledky vyhovujú minimálnym kritériám

56-64

FX*

4,0

nedostatočne – absolvovanie predmetu si vyžaduje vynaložit ešte znacné úsilie a množstvo práce zo strany študenta

0-55

 

Všetky dokumenty z menu Pomocky k seminárom dostupné vo formate pdf

---