Pomôcky k seminárom

Subory pdf možno priamo stiahnúť.  Témy označené ( * ) majú informatívny charakternie predmetom prednášok (a neskúšajú sa). Rozširia Vaš obzor  (?).

 

artbul1a  Dvojpóly   Základné prvky rezistívnych obvodov, pasívne a aktívne dvojpóly,

     ich VA-charakteristiky, napätie naprázdno, prúd nakrátko, ekvivalentný dvojpól

     (náhradný aktívny dvojpól, NAD).

 

artbul1a  Topológia   Strom, základný systém slučiek a uzolv (rezov)

 

artbul1a  Incidenčná matica A   Obvod, jeho topologický graf a incidencia: uzol-useky ( * )

 

artbul1a  Incidenčná matica B   Obvod, jeho topologický graf a incidencia: slučka-useky ( * )

 

artbul1a  Maticová formulácia   Maticová formulácia riešenia obvodu - uzlové napätia , slučkové prúdy ( * )

 

artbul1a  Slučkové prúdy   Algoritmus priameho písania rovníc metodou slučkových (tetivových) prúdov - SP

 

artbul1a  Príklady, metóda SP   Príklady na pochopenie algoritmu písania rovníc metódou slučkových prúdov

 

artbul1a  Uzlové napätia   Algoritmus priameho písania rovníc metodou uzlových (vetvových) napätí - UN

 

artbul1a  Príklady, metóda UN   Príklady na pochopenie algoritmu písania rovníc metódou uzlových napätí

 

artbul1a  Transfigurácia, príklad   Príklad na zjednodušovanie a pretvorenie obvodu (transfigurácia)

                                                        pri výpočte prúdu v jedinom úseku

artbul1a  Vkladanie zdrojov   Aplikácia poučiek o vkladaní napäťových a prúdových zdrojov, riešený príklad

 

artbul1a  Transfigurácia 3-pólu   Príklad transfigurácie hviezda-trojuholník, trojuholník-hviezda (T-Pi, Pi-T).

                                                      Prípad aktívnych dvojpólov (ďaľšia aplikácie poučiek o vkladaní zdrojov)

artbul1a  NAD, Noton-Thevenin   Príklad na pretvorenie obvodu (Norton-Thévenin), Náhradný aktívny dvojpólfinty” pre mierne pokročilých

 

artbul1a  Dvojbrany   Príklady s dvojbranmi, námety na riešenie

 

artbul1a  Riešenie nelineárných obvodov   EXCEL  treba sa v tom trochu vyznať, ak si neporadite sami – som tu J

 

     Rezonancia   jednoduché a zložitejšie rezonančné obvody, model reálnej cievky a reálneho kondenzátora, frekvenčné závislosti

 

 

<  Naspäť na  hlavnú stránku  >