Na pomoc pre Vás – spúšťajte, spúšťajte – EXCEL je celkom fajn

Ak tietoprogramynebežia ako trebalepšie je stiahnúť ich na lokalnu mašinu - a vymazať tam  :-)).

 

*  ortogonal    ako je to s ortogonalitou funkcií sinus a kosinus a aj o tom že istý integral počítaný za celú periódu vždy dá nulubýva o tom reč aj na prednáške (k texu: Fourier 1)

 

*  zakladne2 – (numerické) stanovenie koeficientov Fourierovho radu a aproximácia analzyovaného priebehu konečným počtom harmonických zložiek v prípade obdĺžnikového a trojuholníkového časového priebehu (k texu: Fourier 1)

 

*  jednasuma    o tom, že istá suma bude vždy nula ak m nie je prave toľko ako n a o tom, že istá suma nadobudne hodnotu 1 ak m = n  tak,  ako sa o tom hovorí aj na prednáške (k texu: Fourier 2)

 

*  konzistent  ako sa vyjadriť hodnota časového priebehu v jednom okamihu pomocou hodnôt vo všetkých ostatných okamihoch a čo z toho plynie pre priamu a spätnú „transformáciu“ (k texu: Fourier 2, ale aj Fourier 3)

 

*  jetodelta    trochu zložitejšie ale o tom že istý súčet (suma, alebo integral) možno považovať za delta funkciu (distribúciu)aj o tom býva reč na prednáške (k texu: Fourier 3)

 

*  fourier   rozvoj periodickej funkcie do Fourierovho radu a jej diskrétne spectrum (pekné)

 

*  konvolúcia  Demonštračný program, ukazuje ako sa pri konvolúcii postupne akumuluje aktuálna (výstupná) hodnota z predchádzajúcich vstupných hodnôt a váhovej funkcie (tzv. impulznej charakteristiky)

 

     

 

 

 

 

<  Naspäť na  hlavnú stránku  >