Elektrotechnika 2

šk.r. 2010/2011 – zimný semester

 

Mojmír Kollár, Ing., PhD.

tel.: 646 alebo 147

 

Katedra teoretickej a

experimentálnej elektrotechniky

FEI STU

 

---

Katedra sa nachádza v priestoroch bloku E na prvom a druhom poschodí – vývesná skrinka predmetu je v respíriu na prvom poschodí – tam si môžete prečítať aktuálne informácie. 

Sekretariát katedry  E-103,  tel.: 171

---

posbul1a   Príklady – zo skúšok v minulých rokoch

posbul1a   Teoretické otázky – zo skúšok v minulých rokoch

posbul1a   Príklady – priebežné testy na seminároch

*      Pomôcky k  seminárom a prednáškam

*      EXCEL na pomoci alebo radšej raz vidieť - ako vôbec nevedieť smile

*      Ľudia a ich body  cvičení –  ZÁPOČTY – kto má, a kto nie

 kto chce vidiet riešenie posledního testu – nech ide sem

 

...  a je to  a-je-to.jpg  výsledky 

... nahliadnutie do písomiek možné len: Pondelok 7.2. o 10.00, blok E-1.p.

 

---

Na známku z predmetu majú vplyv dva priebežné testy na seminároch  (maximálne 20 bodov), hodnotenie laboratórnych cvičení (maximálne 10 bodov) a výsledky riešenia príkladov aj odpovede na teoretické otázky  na semestrálnej skúške, (započítava sa maximálne 50 a 20 bodov). Hodnotenie sa riadi stupnicou:

  

 

 A

1,0

výborne vynikajúce výsledky len s minimálnymi chybami

92-100

B

1,5

veľmi dobre nadpriemerné výsledky s menšími chybami

83-91

C

2,0

dobre vcelku dobré, priemerné výsledky

74-82

D

2,5

uspokojivo dobré výsledky, ale vyskytujú sa významné chyby

65-73

E

3,0

dostatočne výsledky vyhovujú minimálnym kritériám

56-64

FX*

4,0

nedostatočne absolvovanie predmetu si vyžaduje vynaložit ešte znacné úsilie a množstvo práce zo strany študenta

0-55

 

---

Všetky dokumenty z menu Pomocky k seminárom sú dostupné vo formate pdf

---

 

Text Box: Na tejto stránke sa (stále) pomaly pracuje, chyby a neodstatky ktore oznámite budú (včas) odstránené …