Pomôcky k prednáškam a  semináromsúbory pdf možno stiahnúť

 

artbul1a  Frekvenčné charakteristiky     frekvenčné charakteristiky, prenos, komplexné nomogramy, Bodé-ho asymptotická metóda

*    Harmonická analýzaniekoľko príkladov výpočtu koeficientov Fourierovho radu ak je analyzovaná funkcia zadaná alanyticky

*     

artbul1a  Fourier 1   Fourierov rad (obrazová príloha  použitá na seminárochtu, bez komentára)

     skúste aj toto    http://www.jhu.edu/~signals/fourier2/index.html  a hľadajte na web-e ďalej ...

artbul1a  Fourier_2Diskrétna Fourierova transformácie (DFT) alebo tiež Ashworth-Harrisonova metóda stanovenia koeficientov F-radu

artbul1a  Fourier_3   Fourierova transformácia, Diracova funkcia

*    DFT a FT   Diskrétna Fourierova transformácia a Fourierova transformácia

*    AFR a DFR –   Analytická a diskretna variant výpočtu koeficientov Fourierovho radu

artbul1a  Niečo o frekvenčných charakteristikách   jednoduchých sústav

*    Goertzelov algoritmus   rýchly algoritmus na výpočet koeficientov fourierovho radu alebo DFT (Pascal)

*    Suma versus integrál   o približnej náhrade sumy integrálom alebo naopak

*    Konvolúcia tak aj takčo odpovie súčinu časových funkcií a čo súčinu spektier?

artbul1a  Heaviside   Rozklad podielu polynómov na parcialne zlomky ...

artbul1a  Tabuľka F- priame a spätná Fourierova transformacia niektorých funkcií ... a vlastnosti ...

*    Tabuľka L- priama a spätná Laplaceova transformacia niektorých funkcií ... a vlastnosti ...

*    Modulacia-demodulacia – ako sa na kvadraticej nelinearite dá signál amplitúdovo modulovať aj demodulovat ...

*    Pripojenie harmonického napätia – najjednoduchšie riešenie prechodného javu, metódou proti sebe zapojených zdrojov ...

*    Obvody s rozloženými parametrami – úvod do problematiky dlhého vedenia 1. časť

*    Obvody s rozloženými parametrami – úvod do problematiky dlhého vedenia 2. časť

*    Štandardná úloha : zdrojvedenie – spotřebič …

*    Black-Magic Smithhov diagram

*    Smithov diagram a čo sním

 

 

 

 

<  Naspäť na  hlavnú stránku  >