Elektromagnetické pole

Teoretická elektrotechnika 3

 

Mojmír Kollár, Ing., PhD.

mojmir.kollar@stuba.sk

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posbul1a   Príklady – zo skúšok v minulých rokoch

posbul1a   Teoretické otázky – zo skúšok v minulých rokoch

posbul1a   Pomôcky k  seminárom a k prednáškam

*      A ďaľšie užitočné veci (napríklad program FEMM)

*      Tu je Biot-Savartov vzorec – a ako sa dá použiť ...

 

Výsledky skúšky zo dňa 20.6.2012 - no vidíte že to išlo J  

 

Všetky dokumenty z menu Pomocky k seminárom a prednáškam sú dostupné vo formate  pdf