Veda a výskum

Výskumné projekty a granty

Spolupráca
Slovensko
 • VÚSAPL Nitra
 • VŠLD Zvolen
 • VA SNP L.Mikuláš
 • EÚ SAV, Bratislava
 • FÚ SAV, Bratislava
Zahraničná spolupráca
 • Pramet Šumperk and Pramet Světlá Hora and VÚHŽ Dobrá, CzR
 • School of Physics and Electronic Systems Engineering, University of South Australia
 • Department of Electrical Engineering TU Budapest, Hungary
 • George Washington University, Washington, USA
 • Kyoto University, Japan
 • Gifu University, Japan
 • Doshisa University, Japan
 • Nuclear Engineering Research Laboratory, Faculty of Engineering, University of Tokyo, Japan
 • Department of Physics Colorado State University Fort Collins, USA
 • Instituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris, Torino, Italy
 • TU Kaiserslautern, Germany
 • TU Darmstadt, Institut für Hochfrequenztechnik, Germany
 • TU Ilmenau, Germany
 • TU Wien, Austria
 • University College, Cardiff, United Kingdom
 • VEV Elektrotechnish Vakondernus Nijkjerk, The Netherlands
 • TU of Warsaw, Poland
 • TU of Czenstochowa, Poland
 • Moscow State University, Russia
 • Politechničeskij Institut Kiev, Ukraine
 • Academy of Sciences of Czech Republic, Prague, CzR
 • TU Prague, CzR
 • TU Pilsen, CzR
 • TU Brno, CzR

Špeciálne laboratórne a meracie zariadenia
 • Michelsonov interferometer na meranie chromatickej disperzie jedno-módových optických vlákien
 • Generátor vyšších harmonických zložiek v optickej oblasti
 • Zariadenie na detekciu spätne rozptýlených fotónov v optických vláknach
 • Korelátor a signálny analyzér, frekvenčný rozsah do 50kHz
 • Mikrovlnný merač výkonu HP-432B
 • Spektrálny analyzér 10MHz - 40GHz
 • Precízny wattmeter 104B, 4mW - 60kW, do 200kHz
 • Magnetometer, Hm do 0.8MA/m, rozsah teplôt 77K - 800K
 • Gaussmeter, 1μT - 10T DC, do 1kHz AC
 • Work Station IRIS-Indigo (Entry), R3000/33 MHz
 • Work Station ALFA 255
 • Lock-in zosilňovač DSP SR 850 2nV - 1V
 • VHS Video-Cassette Drop-Out meracie zariadenie
 • Osciloskop Tektronix 2-kanálový 100 MHz, 1G sample/second
 • Zariadenie na meranie vlastností tvrdých magnetov
 • Multimeter HP 6.5 digits
 • PC riadený AC Permeameter
 • Automatizovaný systém na meranie teplotných závislostí magnetickej susceptibility
 • Univerzálny čítač HP53132A do 12.4GHz
 • Vibrátor DERRITRON SC-3000
 • RF analyzátor HP4191A 1MHz - 1GHz


  Aktualizované: 20.5.2004 Copyright © 2007 Katedra teoretickej a experimentálnej elektrotechniky, FEI STU Bratislava