Úvod

Vitajte na stránkach Katedry teoretickej a experimentálnej elektrotechniky.

Katedra zabezpečuje výučbu v základnom štúdiu elektrotechnického inžinierstva vo všetkých odboroch na FEI STU, výučbu v odbore Elektromateriálové inžinierstvo, formou voliteľných predmetov výučbu v odbore Elektronika, v odbore Informatika a výučbu v postgraduálnom štúdiu.

Katedra sa nachádza v E - bloku na prízemí, 1. a 2. poschodí.  Aktualizované: 20.5.2004 Copyright © 2007 Katedra teoretickej a experimentálnej elektrotechniky, FEI STU Bratislava