Štruktúra KTEE

Vedenie Vedecko-pedagogickí pracovníci Doktorandi Technickí pracovníci Laboratóriá

Úplné telefónne číslo: ++421 2 60291 klapka

Vedenie

  Miestnosť Klapka
Vedúci katedry
Doc. Ing. Ľubomír ŠUMICHRAST, CSc.
Lubomir.Sumichrast [at] stuba.sk
E104, E115 442, 447
Zástupca vedúceho
Doc. Ing. Elemír UŠÁK, PhD.
Elemir.Usak [at] stuba.sk
E207 466
Zástupca vedúceho
Doc. Ing. Rastislav DOSOUDIL, PhD.
Rastislav.Dosoudil [at] stuba.sk
E127, E218 626, 421

Sekretariát
Marta JANČOVIČOVÁ
Marta.Jancovicova [at] stuba.sk
E103 171
Technický pracovník
Mária BRUNOVSKÁ
Maria.Brunovska [at] stuba.sk
E101, E105 444, 461

Vedecko-pedagogickí pracovníci

JASENEK Jozef, Prof., Ing., CSc.
Jozef.Jasenek [at] stuba.sk
E002 737
SLÁMA Jozef, Prof., Ing., CSc.
Jozef.Slama [at] stuba.sk
E213 375
BOJNA Ivan, Doc., Ing., CSc.
Ivan.Bojna [at] stuba.sk
E203 462
BYDŽOVSKÝ Jan, Doc., Ing., CSc.
Jan.Bydzovsky [at] stuba.sk
E214 376
JAHN Peter, Doc., Ing., CSc.
Peter.Jahn [at] stuba.sk
E217, E102 441, 379
JANČÁRIK Vladimír, Doc., Ing., PhD.
Vladimir.Jancarik [at] stuba.sk
E208 467
KABOŠ Pavel, Doc., Ing., CSc.
kabos [at] iris.elf.stuba.sk
E216 378
ČERVEŇOVÁ Jozefa, Ing., PhD.
Jozefa.Cervenova [at] stuba.sk
E003 428
FRANEK Jaroslav, Ing., CSc.
Jaroslav.Franek [at] stuba.sk
E204 463
HUŠEK Štefan, Ing., CSc.
husek [at] iris.elf.stuba.sk
E113 446
KOLLÁR Mojmír, Ing., CSc.
Mojmir.Kollar [at] stuba.sk
E107 147, 664
KRIVOŠÍK Pavol, Ing., PhD.
pavol [at] iris.elf.stuba.sk
E215 377
KUKUČA Roman, Ing., CSc.
kukuca [at] iris.elf.stuba.sk
E209 468
OLAH Vladimír, Ing., PhD.
Vladimir.Olah [at] stuba.sk
E127, E219 626, 422
ŠOKA Martin, Ing., PhD.
Martin.Soka [at] stuba.sk
E221 424
ŠTOFKA Marián, Ing., CSc.
Marian.Stofka [at] stuba.sk
E212 374
UŠÁKOVÁ Marianna, Ing.
Marianna.Usakova [at] stuba.sk
E025 736

Doktorandi

KORENKO Branislav, Ing.
Branislav.Korenko [at] stuba.sk
E003 428

Technickí pracovníci

BRUNOVSKÝ Milan E029 734, 862
VĎAČNÝ Alojz E109 465

Laboratóriá a miestnosti

dielňa E029 734
knižnica E101 461
fotokomora E108 443
lab. chemické E024 736
lab. optoelektroniky E001 734
lab. magnetických meraní E009 732
lab. mikrovlnnej technológie E225  
lab. optoelektroniky E005 428
lab. technologické E026 429


  Aktualizované: 23.5.2008 Copyright © 2007 Katedra teoretickej a experimentálnej elektrotechniky, FEI STU Bratislava