doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.

Tel: +421 2 60291 466
Email: Elemir.Usak [at] stuba.sk
Odborný profil
Osobná stránka