Kontaktné informácie

Katedra teoretickej a experimentálnej elektrotechniky FEI STU
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
e-mail: ktee@iris.elf.stuba.sk
Telefón: ++421 2 654 23 502
Fax: ++421 2 654 20 415


Vedúci katedry Doc. Ing. Ľubomír ŠUMICHRAST, CSc.
Lubomir.Sumichrast@stuba.sk
++421 2 60291 442
Sekretariát katedry Marta Jančovičová
Marta.Jancovicova@stuba.sk
++421 2 60291 171
Oddelenia katedry
Oddelenie aplikovaného magnetizmu Prof. Ing. Jozef Sláma, CSc.
Jozef.Slama@stuba.sk
++421 2 60291 375
Oddelenie optoelektroniky Prof. Ing. Jozef Jasenek, CSc.
Jozef.Jasenek@stuba.sk
++421 2 60291 737, 426
Oddelenie mikrovlnovej technológie Ing. Mojmír Kollár, CSc.
Mojmir.Kollar@stuba.sk
++421 2 60291 147, 646
Oddelenie nelineárnej elektrodynamiky Doc. Ing. Július Oravec, CSc.
++421 2 60291 377


  Aktualizované: 20.5.2004 Copyright © 2007 Katedra teoretickej a experimentálnej elektrotechniky, FEI STU Bratislava