Prof. Ing. Jozef Jasenek, CSc.

Tel: +421 2 60291 462
Email: Jozef.Jasenek@stuba.sk
Odborný profil
Osobná stránka