Ing. Martin Šoka, PhD.

Tel: +421 2 60291 424
Email: Martin.Soka [at] stuba.sk
Odborný profil
Osobná stránka