doc. Ing. Jan Bydžovský, CSc.

Tel: +421 2 60291 376
Email: Jan.Bydzovsky [at] stuba.sk
Odborný profil
Osobná stránka