Ing. Jozefa Červeňová, CSc.

Tel: +421 2 60291 427
Email: Jozefa.Cervenova@stuba.sk
Odborný profil
Osobná stránka