Zoznam predmetov


Školský rok 2017/2018

Kód Názov Rozsah
(prednášky/cvičenia)
Bakalárske štúdium
I. ročník
B-ELT Elektrotechnika 2/2 s
II. ročník
B-ELT2E Elektrotechnika 2 2/3 s
B-ELT2I Elektrotechnika 2 2/3 s
B-ELT3 Elektrotechnika 3 2/3 s
Inžinierske štúdium
I1-ELMAG Elektromagnetizmus - SvF 2/2 zs
I1-NMEL Numerické metódy elektromagnetizmu - SvF 2/2 zs


 

Podrobnejšie informácie v študijnom programe.

Aktualizované: 22.9.2015