Predmety zabezpečované na KTEE


Školský rok 2016/2017

Predmety riadneho štúdia

 

Kód Názov Rozsah
(prednášky/cvičenia)
Fakultné voliteľné predmety
32500_3B Bezpečnosť elektrických zariadení 2/1 zs
Bakalárske štúdium
I. ročník
B-ELINFO Elektrotechnika 2/2 s
B-ELRAK Elektrotechnika 2/3 s
B-ELT1 Elektrotechnika 1 2/3 s
II. ročník
B-ELT2E Elektrotechnika 2 2/3 s
B-ELT2I Elektrotechnika 2 2/3 s
B-ELT3 Elektrotechnika 3 2/3 s
Inžinierske štúdium
I. ročník inžinierskeho štúdia
35579_3I Magnetizmus 2/2 zs
32519_SV Elektromagnetizmus - SvF 2/2 zs
II. ročník inžinierskeho štúdia
35526_3I Optické vlnovody 2/1 zs
35503_3I Modelovanie polí 3/2 zs
2543 Nelineárne optické vlnovody 2/2 zs
32521_SV Numerické metódy elektromagnetizmu - SvF 2/2 zs
Voliteľné predmety
Prístrojová technika 3/2 zs
Analógové a číslicové obvody 3/2 zs
Difrakcia a koherencia 2/2 zs
Elektromagnetické vlny 2/2 zs
Elektromagnetizmus 2/2 zs
Numerické metódy riešenia polí 3/2 zs
Integrovaná fotonika 3/2 zs
Aplikovaný elektromagnetizmus 2/2 zs
Magnetické materiály 2/2 zs
Meracie metódy vo vláknovej optike 2/2 zs


Predmety dištančného štúdia


Číslo Názov Sposôb ukončenia
2508 Elektrotechnika skúška
2505 Teoretická elektrotechnika 1 skúška
5515 Teoretická elektrotechnika 2 skúška
5516 Teoretická elektrotechnika 3 skúška

 

Podrobnejšie informácie v študijnom programe.

Aktualizované: 22.9.2015