Elektrotechnika 3

VoliteľnosťPovinný
SemesterLetný
Počet kreditov5
Ukončenie predmetuSkúška
Prednáška2 hod./týždeň
Cvičenie3 hod./týždeň
Sylaby
Podmienky absolvovania
Návody na cvičenia P1a, P1b, P2a, P2b, P3a, P3b,
P4a, P4b, P5a, P5b, P6a, P6b
Všetky návody (elt3.zip)

[Zoznam predmetov]  Aktualizované: 20.2.2017 Copyright © 2007 Katedra teoretickej a experimentálnej elektrotechniky, FEI STU Bratislava