Elektrotechnika

VoliteľnosťPovinný
SemesterLetný
Počet kreditov5
Ukončenie predmetuSkúška
Prednáška2 hod./týždeň
Cvičenie2 hod./týždeň
Docvičovanie
Návody na cvičenia A-1, A-2, A-5, A-7

[Zoznam predmetov]  Aktualizované: 14.9.2017 Copyright © 2007 Katedra teoretickej a experimentálnej elektrotechniky, FEI STU Bratislava