Elektrotechnika 2

VoliteľnosťPovinný
SemesterZimný
Počet kreditov5
Ukončenie predmetuSkúška
Prednáška2 hod./týždeň
Cvičenie3 hod./týždeň
Podmienky absolvovania
Harmonogram cvičení
Poradie tém
Docvičovanie
Návody na cvičenia B-3, B-4, B-5, B-6
Všetky návody (elt2i.zip)

[Zoznam predmetov]  Aktualizované: 14.2.2017 Copyright © 2007 Katedra teoretickej a experimentálnej elektrotechniky, FEI STU Bratislava