Momentálne nie je k dispozícii, ale pre študentov je niečo tu ...

Elektrické obvody - prvá časť

Elektrické obvody - druhá časť

Elektromagnetické pole

KTEE stránka