Oznamy, tlačivá

Zoznam povinných a povinne voliteľných predmetov, ktoré si zapísali študenti bc. štúdia do osobných študijných plánov na akademický rok 2007/2008 - PREDREGPRED0708_BcSt_WWW.xls


Žiadosť o individuálny študijný plán a uznanie absolvovaných predmetov študenta inžinierskeho štúdia FEI STU v študijnom programe MIKROELEKTRONIKA - 1. nom. rok štúdia – 4-ročný bakalár – 3 semestre, akademický rok 2007/2008 - INDISPSIS0708_ME_4Bc_DD.pdf


Žiadosť o individuálny študijný plán a uznanie absolvovaných predmetov študenta inžinierskeho štúdia FEI STU v študijnom programe RÁDIOELEKTRONIKA – 1. nom. rok štúdia – 4-ročný bakalár – 3 semestre, akademický rok 2007/2008 - INDISPSIS0708_RE_4Bc.pdf


Žiadosť o individuálny študijný plán a uznanie absolvovaných predmetov študenta inžinierskeho štúdia FEI STU v študijnom programe RÁDIOELEKTRONIKA - 2. nom. rok štúdia – 4-ročný bakalár – 3 semestre, akademický rok 2007/2008 - INDISPSIS708_2_RE_4Bc.pdf


Žiadosť o individuálny študijný plán a uznanie absolvovaných predmetov študenta inžinierskeho štúdia FEI STU v študijnom programe MIKROELEKTRONIKA - 2. nom. rok štúdia – 4-ročný bakalár – 3 semestre, akademický rok 2007/2008 - ISPSIS0708_2_ME_4Bc_DD.pdf


Osobný učebný plán študenta bakalárskeho štúdia na FEI STU, študijný program : Automobilová elektronika, akademický rok: 2007/2008, rok štúdia : 2.nominálny rok Bc.štúdia - OUP2BcAutoEle0708.pdf


Osobný učebný plán študenta bakalárskeho štúdia na FEI STU, študijný program : Elektronika, akademický rok: 2007/2008, rok štúdia : 2.nominálny rok Bc.štúdia - OUP2BcEle0708.pdf


Osobný učebný plán študenta bakalárskeho štúdia na FEI STU, študijný program : Automobilová elektronika, akademický rok: 2007/2008, rok štúdia : 3.nominálny rok Bc.štúdia - OUP3BcAutoEle0708.pdf


Osobný učebný plán študenta bakalárskeho štúdia na FEI STU, študijný program : Elektronika, akademický rok: 2007/2008, rok štúdia : 3.nominálny rok Bc.štúdia - OUP3BcELE0708.pdf


Žiadosť o študijný plán a uznanie absolvovaných predmetov študenta inžinierskeho štúdia FEI STU v študijnom programe MIKROELEKTRONIKA - 2. nom. rok štúdia – 4-ročný bakalár – 4 semestre, akademický rok 2007/2008 - SPSIS0708_2_ME_4Bc_DD.pdf


Žiadosť o študijný plán a uznanie absolvovaných predmetov študenta inžinierskeho štúdia FEI STU v študijnom programe RÁDIOELEKTRONIKA - 2. nom. rok štúdia – 4-ročný bakalár – 4 semestre, akademický rok 2007/2008 - SPSIS0708_2_RE_4Bc.pdf


Žiadosť o študijný plán študenta inžinierskeho štúdia FEI STU v študijnom programe MIKROELEKTRONIKA - 1. nom. rok štúdia – 3-ročný bakalár, akademický rok 2007/2008 - SPSIS0708_ME_3Bc_DD.pdf


Žiadosť o študijný plán a uznanie absolvovaných predmetov študenta inžinierskeho štúdia FEI STU v študijnom programe MIKROELEKTRONIKA - 1. nom. rok štúdia – 4-ročný bakalár – 4 semestre, akademický rok 2007/2008 - SPSIS0708_ME_4Bc_DD.pdf


Žiadosť o študijný plán študenta inžinierskeho štúdia FEI STU v študijnom programe RÁDIOELEKTRONIKA – 1. nom. rok štúdia – 3-ročný bakalár, akademický rok 2007/2008 - SPSIS0708_RE_3Bc.pdf


Žiadosť o študijný plán a uznanie absolvovaných predmetov študenta inžinierskeho štúdia FEI STU v študijnom programe RÁDIOELEKTRONIKA – 1. nom. rok štúdia – 4-ročný bakalár – 4 semestre, akademický rok 2007/2008 - SPSIS0708_RE_4Bc.pdf[Výučba]  Aktualizované: 8.6.2007 Copyright © 2007 Katedra teoretickej a experimentálnej elektrotechniky, FEI STU Bratislava